SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM

“Sürdürülebilir turizm” kavramı esas itibariyle bir turizm türünü değil, farklı turizm türlerinin geliştirilmesine dönük faaliyetler yürütülürken benimsenmesi gereken bir ilkeyi tanımlamaktadır.

Türkiye genelinde 1980’li yıllarda başlatılan turizm hamlesi ile turizm potansiyeline sahip olan alanların kapsamlı rasyonel planlama anlayışı ile planlanarak turizm yatırımcılarına tahsisi suretiyle kitle turizmi pratikleri hayata geçirilmiş; turizm sektörü ülke genelinde önemli bir ekonomik sektör haline getirilmiştir.

İlerleyen süreçte, dünya genelinde kitle turizmi ile oluşturulan üretim ve tüketim modellerinden farklı olarak bireysel tercih ve özel ilgi alanlarının ön plana çıkarıldığı, niş turizm ürünlerinin geliştirildiği farklı turizm türlerine ve turizmde sürdürülebilirlik kavramına vurgu yapılan çalışmalar ortaya çıkmaya başlamıştır.

Bu gelişmeler ile uyumlu Türkiye Turizm Stratejisi 2023 çalışması kapsamında özellikle farklı turizm türlerinin geliştirilmesine yönelik politika ve uygulama önerileri oluşturulmuştur. Türkiye’nin 2023 Turizm Stratejisi, dünyadaki turizm eğilimleri ile paralel olarak turizmde çeşitliliği hedefleyen bir stratejidir. Strateji doğal, kültürel, tarihi ve coğrafi değerlerin koruma-kullanma dengesini gözeterek turizm gelirlerindeki artışla istihdam ve tabana yayılan bir gelir artışını hedeflemektedir. Bu çerçevede turizm örgütlenmesi, hizmet kalitesi, tanıtım ve pazarlama, turizm çeşitlendirmesi gibi öncelikli yaklaşımlar ile turizm koridorları, turizm bölgeleri, turizm kentleri ve eko turizm bölgeleri gibi öncelikli turizm alanlarının desteklenmesine dönük çalışmalar yürütülmektedir.

Bu kapsamda, strateji belgesinin temel çıkış noktaları arasında farklı turizm türlerinin ekonomik, kültürel, sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde geliştirilmesi ve toplum temelli bir anlayış ile turizmin yerel ekonomik kalkınma boyutuna odaklanılması hususları bulunmakta, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından da bu kapsamda çalışmalar yürütülmektedir.
Turizmde sürdürülebilirlik kavramı bir turizm türünü değil bir politika geliştirme ve uygulama prensibini ifade etmektedir. Bu bağlamda, ülkemizin sahip olduğu sürdürülebilir turizm potansiyeli sadece alternatif ve niş turizm türleri kapsamında ele alınacak bir kavram değildir. Daha ziyade, sahip olduğumuz sürdürülebilir turizm potansiyeli, sürdürülebilirlik ilkeleri ile tutarlı olmayan yerleşik turizm pratiklerinin sürdürülebilir bir anlayışla dönüşümünün sağlanması ve yeni uygulamaların da bu çerçevede ele alınması olarak görülmelidir. Dolayısıyla, ülkemizin sahip olduğu turizm potansiyelleri:

  • Halihazırda uygulanmakta olan kitle turizmi faaliyetlerinin sürdürülebilirlik ilkesi ile yönetimi (enerji kullanımı, yerel ürünler, yerel istihdam v.b)
  • Geliştirilmekte olan farklı turizm türlerinin (eko turizm, yayla turizmi, kırsal turizm, termal turizm, kış turizmi, macera turizmi, kültür turizmi vb.) sürdürülebilir bir anlayışla yönetimi ve uygulanması (toplum temelli alternatif turizm projeleri)
http://www.surdurulebilirturizmkonferansi.com/wp-content/uploads/2018/04/03-808132-flyer.jpg
Aspect image
Aspect image

Bizi Takip Edin